SkillUp: Împuternicirea cursanților adulți pentru succesul viitor

Credem că învățarea este o aventură pe tot parcursul vieții. Programele și resursele noastre inovatoare le oferă cursanților adulți puterea de a-și îmbunătăți abilitățile de angajare, de a îmbrățișa noi oportunități și de a modela un viitor mai luminos.

Despre Proiect

Proiectul SkillUp este o inițiativă de colaborare care vizează împuternicirea cursanților și educatorilor adulți pentru a îmbunătăți abilitățile de angajare și a urmări oportunități de învățare pe tot parcursul vieții. Cu accent pe abilitățile digitale, antreprenoriale și de durabilitate, proiectul urmărește să abordeze provocările cu care se confruntă cursanții adulți în accesarea dezvoltării ulterioare și a unor poziții de muncă mai bune. Proiectul SkillUp nu numai că urmărește să reducă decalajul dintre educație și piața forței de muncă în evoluție rapidă, dar încearcă și să echipeze educatorii și cursanții adulți cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a prospera în forța de muncă din secolul al XXI-lea.

Principali attività e iniziative

Cercetare și Analiză

Proiectul începe cu o cercetare și o analiză cuprinzătoare a tendințelor actuale de pe piața muncii, a nevoilor cursanților adulți și a provocărilor cu care se confruntă în evaluarea și dezvoltarea competențelor de angajare. Această cercetare formează fundația pentru proiectarea intervențiilor eficiente.

Dezvoltarea parteneriatului

Proiectul reunește un consorțiu de organizații partenere, inclusiv furnizori de educație, organizații de formare și părți interesate din diferite sectoare. Partenerii colaborează îndeaproape pentru a-și valorifica expertiza, pentru a împărtăși cele mai bune practici și pentru a crea un parteneriat internațional puternic.

Necesită evaluare

Se efectuează o evaluare a nevoilor pentru a identifica nevoile specifice ale publicului țintă, în special adulților cu competențe digitale, transversale și de angajare scăzute. Această evaluare ajută la adaptarea activităților și inițiativelor proiectului pentru a aborda lacunele și provocările identificate.

Dezvoltarea setului de instrumente

Proiectul implică dezvoltarea unui set de instrumente cuprinzător pentru educatorii și formatorii care lucrează cu cursanți adulți. Setul de instrumente include module privind promovarea competențelor digitale, competențe transversale și competențe de durabilitate. Oferă resurse, orientări și instrumente practice pentru a sprijini educatorii în furnizarea de experiențe de învățare eficiente și captivante.

Traducere și localizare

Setul de instrumente este tradus în limbile țărilor partenere pentru a asigura accesibilitatea și relevanța acestuia pentru contextul local. Partenerii colaborează pentru a asigura traduceri și localizare exacte, făcând setul de instrumente adecvat pentru utilizare în diferite setari culturale și lingvistice.

Convalida e test

Setul de instrumente este validat și testat prin evenimente și ateliere locale organizate de organizațiile partenere. Scopul este de a aduna feedback de la educatori, formatori și alte părți interesate pentru a asigura eficacitatea și utilizarea setului de instrumente. Feedback-ul este folosit pentru a rafina și îmbunătăți setul de instrumente.

Sustainability and Follow-up Actions

The project also focuses on sustainability by planning follow-up actions and activities beyond the project duration. This includes identifying opportunities for further collaboration, integrating the toolkit into educational programs, and exploring avenues for continuous improvement and development.

Educators Toolkit

Proiectul nostru SkillUp a avut ca rezultat crearea unei resurse de neprețuit pentru educatori – Trusa de instrumente pentru educatori. Acest set de instrumente cuprinzător este conceput pentru a sprijini educatorii în eforturile lor de a îmbunătăți abilitățile de angajare ale cursanților adulți. Oferă o multitudine de module de formare, instrumente de evaluare a competențelor și cursuri scurte care pot fi integrate cu ușurință în programele existente de educație pentru adulți.

Setul de instrumente pentru educatori este punctul culminant al eforturilor noastre de colaborare și se bazează pe expertiza și cele mai bune practici împărtășite de partenerii noștri de proiect. Oferă educatorilor strategii de predare practice și inovatoare, împuternicindu-i să implice în mod eficient cursanții adulți și să faciliteze dezvoltarea lor personală și profesională.

credem în puterea de a învăța

Îmbunătățirea competențelor educatorilor și angajatorilor pentru a face personalul adulți mai capabil de angajare

Știri și actualizări

Validarea rezultatelor în Varna

Știri și evenimente Dezvoltarea și validarea setului de instrumente sunt componente esențiale ale proiectului SkillUp. Partenerii s-au reunit pentru a crea un sistem cuprinzător și eficient

Read More »

Pilotarea Cursului cu Adulții

Acest raport prezintă o privire de ansamblu asupra fazei de testare de succes a setului de instrumente al proiectului SkillUp cu un grup de 10 cursanți adulți din fiecare partener.

Read More »

Digital Atelier din Brasov

Ca parte a proiectului nostru, am colaborat cu iEL, o organizație care conduce drumul în dezvoltarea abilităților digitale pentru educatori. Această colaborare are ca scop

Read More »

Transversale Atelier în Varna

Unul dintre obiectivele cheie ale proiectului nostru este de a îmbunătăți dezvoltarea și evaluarea competențelor transversale pe piața muncii. În această privință,

Read More »

Parteneri

Noi suntem cei care lucrăm pentru a face din nou populară angajabilitatea

Dare to Scale Academy

BULGARIA

Dare to Scale Academy este o organizație de tineret axată pe îmbunătățirea și dezvoltarea tinerilor. Organizația are ca scop principal să dezvolte un amestec de abilități și calități care sunt utile și ajută oamenii să-și găsească locul în Comunitățile Europene. Diverse evenimente, training, proiecte și studii legate de soft skills, afaceri, abilități sociale, ecologie, mediu multicultural și multe altele sunt câteva dintre principalele subiecte folosite de organizația noastră.

Framework

ITALIA

Cadrul promovează îmbunătățirea continuă și împuternicirea indivizilor și a comunității prin diseminarea activităților de învățare pe tot parcursul vieții și participarea la inițiative europene. Ne ocupăm de cercetarea și împărtășirea de noi metodologii, tehnici și materiale educaționale care să garanteze dezvoltarea competențelor transversale necesare pentru a concura în lumea muncii, vizând pregătirea unei cetățenii responsabile, active și participative.

Innovation Education Lab

ROMÂNIA

Organizația are ca scop principal să dezvolte un amestec de abilități și calități care să fie utile și să-i ajute pe oameni să-și găsească locul în Comunitățile Europene.
Diferite evenimente, formare, proiecte și studii legate de abilități soft, afaceri, abilități sociale, ecologia, mediul multicultural și multe altele sunt câteva dintre principalele subiecte folosite de organizația noastră.

A se implica

ro_RORomanian